Aanmeldprocedure

“Creativity is the process of having original ideas that have value. It is a process; it’s not random.” – Sir Ken Robinson

Sommige ouders kiezen al voor de eerste schooldag van hun kind bewust voor ons onderwijs, sommige ouders hebben te maken met een kind dat al een ervaring heeft op een andere school. Wat je drijfveer ook is om te kiezen voor dit onderwijs, het kind staat voor ons altijd centraal. Daarom hebben wij een zorgvuldig aannamebeleid dat bestaat uit een viertal stappen:

  • kennismaking ouder(s) en docent(en)
  • kijken
  • een wenperiode van minimaal 5 dagen
  • evaluatiegesprek

Je kunt hier precies lezen hoe deze stappen in z’n werk gaan.

Als je kind definitief door ons geplaatst kan worden, ontvang je van ons de inschrijfformulieren. Het schoolgeld kan in termijnen worden betaald en de eerste betaling dient voor de eerste schooldag te zijn voldaan.

Ben je geïnteresseerd in een kennismaking en/of wil je je kind(eren) alvast voorinschrijven? Doe dat dan om een wachtlijst te voorkomen.