Kosten

“The journey of a thousand miles begins with one step.” – Lao Tzu

School zonder subsidie
Lumiar is een door de Inspectie voor het Onderwijs goedgekeurde school. Maar in tegenstelling tot andere goedgekeurde en daarnaast door de staat bekostigde scholen ontvangen wij niet voor ieder kind zo’n € 10.000 per jaar. Dit komt omdat wij (nog) niet aan de huidige wettelijke bekostigingseisen (willen) voldoen, die onder meer stellen dat een bekostigde school een minimaal aantal leerlingen dient te hebben. Daarnaast heeft een bekostigde school een verplicht test-beleid (denk aan CITO-toetsen) en kunnen bekostigde scholen niet flexibel omgaan met de behoefte van de leerlingen in bijvoorbeeld lesstof of vrije dagen.
Lumiar moet dus, als particuliere school, op een andere manier aan inkomsten komen om de kosten te dekken en daarmee de hoge kwaliteit te waarborgen.

Bij Lumiar geloven we in vormen van ouderparticipatie en vrijwilligerswerk. Maar onze vaste docenten, de vertrouwde krachten voor de kinderen, betalen we wel een marktconform salaris, omdat wij stabiliteit en kwaliteit voor de kinderen erg belangrijk vinden. Naast deze kosten hebben we ook nog overige kosten, zoals kosten voor huisvesting, leermiddelen, voeding en excursies.

Dat is de reden dat Lumiar een bijdrage vraagt voor de kosten in de vorm van een ouderbijdrage en dat ouders standaard ook BSO uren bij Lumiar Valley afnemen. Wij houden de schoolkosten van Lumiar zo laag mogelijk, ook door een actief sponsorbeleid te voeren. Hoewel het voor ouders een drempel kan zijn om ‘geld voor een school’ te betalen, betalen ze wel al vaak geld voor de BSO. Afhankelijk van hoeveel uur je je kinderen nu al gebruik laat maken van een BSO, zou Lumiar zelfs goedkoper kunnen uitvallen. Maar dat zal voor de meeste ouders niet de voornaamste reden zijn om te kiezen voor Lumiar. De ouders die Lumiar kiezen voor hun kind, doen dat bewust.
Een greep uit de voordelen van Lumiar:

  • De kinderen krijgen in kleinere groepen veel meer aandacht van de vaste coaches (leerkrachten).
  • Elk kind komt tot zijn recht. Lumiar biedt maatwerk-onderwijs.
  • Onze vaste docenten geven rust en vertrouwen in de groep en bouwen een diepe band op met elk kind.
  • Met kleinere groepen is het makkelijker op stap gaan. En dat doen we veel!
  • Bij Lumiar hanteren we een flexibel vakantiebeleid. Je kunt als ouders op elk moment in het jaar vakantie plannen. Wil je wel eens weg met het gezin buiten de hoogseizoentarieven? Dat kan. En afhankelijk van je bestemming, zou je de jaarlijkse schoolkosten voor Lumiar er op die manier al grotendeels kunnen terugverdienen.


Kosten (2018)

Wennen
Tijdens een wenperiode kunnen kinderen zelf ervaren hoe het is om bij Lumiar te leren. Het is een ideale manier van kennismaken. De eerste korte kennismaking met ouders en kind is gratis. Als vervolgens wordt afgesproken dat het kind wil komen wennen, zijn de kosten hiervoor € 200,- per kind, met een maximum van 5 dagen. Mocht het wenselijk zijn kunnen we de proefperiode verlengen met een aantal dagen, de kosten bedragen dan € 25 per wendag. Voor deze kosten kun je kinderopvangtoeslag aanvragen.

Totale kosten Lumiar = kosten buitenschoolse opvang (bso) + ouderbijdrage
Bij Lumiar en Lumiar Valley (bso) kunnen kinderen 52 weken per jaar, vijf dagen per week van 8.15 uur tot 18.30 uur terecht. Wij bieden aansluitende opvang (bso) volgens dezelfde principes. De kinderen kunnen met hun medeleerlingen gebruik maken van buitenschoolse opvang, tot 18.30 uur. De bso wordt gerund door de onderwijsassistenten, zij zijn al de hele dag op school aanwezig en weten zo waar de kinderen mee bezig zijn geweest op de dag. Kinderen kunnen dan ook in hun BSO tijd nog verder met hun schoolproject. Deze vorm van integratie tussen school en opvang  is een wezenlijk onderdeel van onze pedagogische visie, omdat kinderen in hun eigen tempo en volgens hun eigen bioritme leren. Zo kunnen we voor elk kind de meest ideale omgeving creëren.

Kosten opvang (BSO)
Kies je voor Lumiar, dan kies je automatisch ook voor de BSO. De kosten van de opvang zijn onderdeel van de totale kosten. De totale kosten zijn voor elk kind hetzelfde, ongeacht hoeveel er gebruik wordt gemaakt (meer of minder uren) van de opvang. Omdat wij onze schooldagen inrichten volgens het bioritme-model, worden de uren overigens al snel helemaal opgemaakt. De schoolkosten van Lumiar bestaan dus altijd uit kosten voor de BSO + de ouderbijdrage. Deze constructie is financieel het meest gunstig voor de ouders. Klik hier voor een specificatie van het schoolgeld.

De vaste bruto kosten van de opvang (BSO) bedragen momenteel (afgerond) € 7.173,- per jaar per ingeschreven kind (€ 598,- (bruto) op maandbasis).
Dit komt overeen met 86 uur opvang per maand à € 6,95 per uur (tarief 2018, conform vastgestelde grondslag voor vergoeding kinderopvangtoeslag).

Je kunt voor deze kosten kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor je maandelijkse kosten een stuk lager worden. Als je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, zullen de maandelijkse kosten minimaal € 50 en maximaal € 550,- bedragen. Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen gelden bepaalde regels. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van jou en je eventuele partner en de hoeveelheid uren die worden gewerkt. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie. Ons registratienummer is 2029.98.794.

Wil je een indruk krijgen van het percentage van de kosten die je vergoed kunt krijgen? Doe meteen een proefberekening op de site van de Belastingdienst.

Ouderbijdrage
Daarnaast vragen we een vaste ouderbijdrage. Dit is om de begeleiding, materiaal, voeding (fruit, groente, tussendoortjes, drinken, 2x per week wordt er gekookt door de kinderen) en vooraf geplande uitstapjes te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage is € 900,- per jaar per ingeschreven kind (€ 75,- op maandbasis).

Betaling
Je kunt het schoolgeld in maandelijkse termijnen voldoen via automatische incasso. Ons schooljaar start op 1 augustus en eindigt op 31 juli. De eerste termijn wordt dus uiterlijk eind juli (=vooraf) gefactureerd. Stroomt je kind tussentijds bij ons in? Of is je kind nog geen 5 jaar en wil je een deeltijdovereenkomst? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

De gevraagde bijdragen zijn voor Lumiar noodzakelijk om de school en BSO goed te laten draaien. Omdat je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, zullen de netto kosten in de meeste gevallen lager zijn. Maar als deze kosten alsnog te hoog zijn voor je, kan dat een reden zijn je kind(eren) niet naar Lumiar te laten gaan. Dat zou erg zonde zijn! Laat de kosten dan ook niet je belangrijkste reden zijn om niet voor Lumiar te kiezen. Neem daarom altijd even contact met ons op als je geïnteresseerd bent, zodat we met je kunnen overleggen hoe we in jouw specifieke situatie een oplossing kunnen vinden.