Ons aanbod

Lumiar is een ‘brede school’ en we werken volgens de principes van Natuurlijk Leren. Wij bieden basisonderwijskinderdagopvang tot 5 jaar en een BSO-programma (buitenschoolse opvang) aan volgens de visie van Lumiar.

Daarnaast werken we als Brede School samen met externe partijen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

lumiar