Kleine groepen, meer aandacht

Lumiar Petites is een unieke en kleinschalige kinderopvang. Dat betekent dat er maar voor een beperkt aantal kinderen plek is. We maken onze groepen niet te groot, en dat doen we bewust. Zo kunnen we meer aandacht garanderen voor elk individueel kind.

We zijn open van 7.30 uur tot 18.30 uur.

4 jaar, en dan?
Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen pas leerplichtig en moeten ze op een basisschool worden ingeschreven. Daarom kunnen kinderen een extra jaar op Lumiar Petites blijven. Wij hebben voor deze kleinste kleuters een speciale groep: Lumiar Grandes Petites. Met dit programma kunnen de kinderen moeiteloos doorstromen naar onze Lumiar basisschool, maar uiteraard ook naar andere basisscholen.

Lees verder  als je je kind wil aanmelden.