Onze visie

Lumiar heeft een uniek Brede School concept: wij bieden basisonderwijs, peuter- en kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO). Dit doen wij in de visie van democratisch onderwijs en natuurlijk leren, waarbij talentontwikkeling en de zorg voor kinderen bij ons voorop staan. Wij gaan uit van de honger van elk kind om zich verder te willen ontwikkelen. Binnen Lumiar proberen wij op een duurzame manier te bouwen aan onze mini-maatschappij zodat de kinderen veilig opgroeien tot mooie volwassenen.

20150227_143836