Mini-maatschappij

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” – Albert Einstein

De situatie binnen onze school heeft veel overeenkomsten met het dagelijks leven in de maatschappij: de groep bestaat uit verschillende mensen met verschillende leeftijden en met verschillende interesses, zij bewegen zich door elkaar. Door de manier van leren/leven met elkaar voelen kinderen zich gewaardeerd om wie ze zijn, leren ze wat ze zelf belangrijk vinden en hoe ze met problemen om moeten gaan. Het zijn krachtige mensen die zelfvertrouwen hebben en initiatief durven nemen.

Door de keuzes die de kinderen maken, leren ze dat hun eigen acties gevolgen hebben en leren ze daar bewust mee om te gaan. Ze worden direct geconfronteerd met de gevolgen van het eigen handelen. Dit leidt tot verantwoordelijkheidsgevoel en het besef dat iedereen zelf kan bijdragen aan de leefbaarheid.

lumiar