Zorg voor kinderen

“Many highly talented, brilliant, creative people think they’re not – because the thing they were good at at school wasn’t valued, or was actually stigmatized.” – Sir Ken Robinson

Elk kind heeft andere behoeften en samen met het kind dragen wij er zorg voor dat aan deze behoeften zoveel mogelijk kan worden voldaan. Er is veel ruimte om elke leerling desgewenst individueel te begeleiden. In overleg met ouders, een docent en het kind kan een begeleidingsplan gemaakt worden. Ook leerlingen die zich snel ontwikkelen komen aan hun trekken.

Het hele aanbod is beschikbaar voor alle leerlingen van alle leeftijden. Als de leerlingen nog specifiekere wensen hebben (vreemde taal leren, harp leren spelen, een auto uit elkaar halen, e.d.), dan wordt gezorgd voor de benodigde materialen en zo nodig deskundigheid.

Multidisciplinaire aanpak
Een enkele keer kan het voorkomen dat er toch een kind is dat wij niet goed kunnen begeleiden. Onder het motto Passend Onderwijs wordt getracht kinderen met specifieke zorgvraag zo lang mogelijk binnen Lumiar op te vangen en te begeleiden. Zo nodig met specialisten van buiten de school, omdat wij geloven in een multidisciplinaire aanpak, waarmee we de kansen voor het kind zo groot mogelijk maken. Met verwijzingen naar speciale scholen voor onderwijs wordt door ons terughoudend omgegaan. Wij geloven dat in principe elk kind met de juiste begeleiding (soms op meerdere vlakken tegelijk), aandacht en rust kan uitgroeien tot een gelukkig en gebalanceerd individu.

Indien er specifieke problemen met een kind zijn (leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) kan er een wens bestaan om een kind na onderzoek eventueel te behandelen. Deze wens kan ontstaan vanuit het kind, de ouders of de school. Dit gebeurt echter nóóit zonder instemming van het kind en de ouders.