Over Lumiar

In de 21e eeuw waarin de kenniseconomie centraal staat is het nodig dat mensen blijven leren, hun leven lang. Er wordt van hen verwacht dat zij zelf het initiatief nemen om nieuwe dingen te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat lukt beter wanneer je van jongs af aan gewend bent om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leerproces.

Veel kinderen verschillen zodanig van elkaar – bijvoorbeeld in leerstijl, achtergrond, en begaafdheid – dat het steeds moeilijker wordt om ze klassikaal te blijven bedienen. Om ze hetzelfde onderwerp aan te bieden op hetzelfde moment op dezelfde manier blijkt in veel gevallen niet meer naar tevredenheid te werken. Wij bieden een alternatief voor de klassikale benadering door uit te gaan van de natuurlijke wens van kinderen tot ontwikkeling.

proeven

Lumiar is een democratische school die volgens het principe Natuurlijk Leren een omgeving wil bieden waar kindgericht aan de ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt met als doel het op eigen tempo bereiken van de kerndoelen van het primair onderwijs om zo een goede aansluiting te bieden op (regulier) vervolgonderwijs. Niet alleen de kinderen wordt een individueel ontwikkelingspad geboden, ook de docenten en begeleiders krijgen de kansen en de middelen zich verder te ontwikkelen om zo de kwaliteit van de school te waarborgen en verbeteren.

Wij geloven dat het bieden van de juiste omgeving in samenspraak tussen kinderen en begeleiders leidt tot beter gemotiveerde, gelukkigere en beter voorbereide kinderen. Kinderen die vanuit hun eigen drijfveer zich ontwikkelen tot wie ze zelf willen zijn en daarmee vanuit hun eigen kracht en vertrouwen zich tot 21e eeuwse volwassenen kunnen ontplooien: verantwoordelijk, creatief, oplossingsgericht en met respect voor de groep of context waarin ze leven, spelen en werken.