Kerndoelen Primair Onderwijs

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.” – Albert Einstein

Lumiar biedt uiteraard ondersteuning in het bereiken van de kerndoelen die door het ministerie zijn vastgelegd op het gebied van didactische ontwikkeling.

Naast de kerndoelen willen we echter de kinderen helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers die zelfstandig in het leven staan en die durven keuzes te maken en voor deze keuzes te staan vanuit hun eigen verantwoordelijkeid.

De kinderen ontwikkelen waardevolle gereedschappen die in de maatschappij van vandaag en in de toekomst noodzakelijk zijn:

  • Kinderen groeien in hun zelfvertrouwen en hun zelfbewustzijn
  • Ze groeien in waardering voor zichzelf en de ander
  • Ze kunnen helder communiceren en goed samenwerken
  • Ze weten hoe ze aan de kennis kunnen komen die ze nodig hebben
  • Ze beheersen diverse vaardigheden
  • Ze kunnen en willen rekening houden met elkaar
  • Ze lossen op een constructieve manier problemen op
  • Ze weten wat ze willen en hoe dat te bereiken
  • Ze zijn gemotiveerd en kennen hun kwaliteiten
  • Ze kunnen hun eigen leven vormgeven


Zonder moeite naar de brugklas

Uiteraard zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen na 8 jaar basisonderwijs klaar zijn voor hun vervolg op het Voortgezet Onderwijs. Kinderen leren dus nooit te weinig bij ons, integendeel: ze kunnen met genoeg bagage en zelfvertrouwen aan de brugklas beginnen!