Onderwijs

“Het doel der opvoeding is elk kind helpen te worden wat het is” – Kees Boeke

Leren, is net als ademen, een proces wat nooit stopt. Je leert overal en altijd, je hele leven lang. Kinderen op Lumiar leren van alles wat ze tegenkomen omdat het functioneel is of omdat ze het leuk vinden. Het aanbod is alles wat er in de maatschappij te vinden is. Alle letters en cijfers, alle media en informatie, alle omgangsvormen en verschillende mensen met verschillende interesses vormen het aanbod om van te leren. Een kind heeft altijd zin in zijn eigen ontwikkeling en zal dus altijd met interesse leren van de wereld om hem heen. De taak van het team is deze wereld zo rijk en divers mogelijk te maken.

Lumiar Grafitti

Kinderen zijn echter niet allemaal hetzelfde. Zij leren dus niet allemaal dezelfde stof en ook niet allemaal op dezelfde manier:

Verschil in wensen
Kinderen kunnen verschillen in wensen omdat ze verschillende talenten hebben. Daaruit volgt vaak ook dat er verschillende belangstellingen ontstaan. Verschil in wensen kan ook samenhangen met de leeftijd of het geslacht. Het leren van kinderen hangt nauw samen met hun motivatie op dat moment. Daarom vinden wij het heel belangrijk om uit te gaan van de wensen van kinderen. Datgene waar hun aandacht op gericht is, is ook datgene wat de meeste potentie heeft om effectief geleerd te worden. Met effectief leren bedoelen we dat met relatief weinig inspanning en tijd een zo groot mogelijk effect wordt bereikt. Ontdekken welke wens een kind heeft en hem/ haar daarvoor de ruimte geven is één van de belangrijkste uitgangspunten van onze school.

Verschil in leermanieren
Met leermanieren bedoelen we de wijze waarop kinderen het makkelijkst dingen leren. Voor de een is dat via beelden, de ander is meer auditief of motorisch ingesteld. Wij gaan er daarbij vanuit dat kinderen meervoudig intelligent zijn. Het gaat ten slotte niet om de vraag hoe knap ben jij, maar om de vraag hoe ben je knap? De wensen van kinderen zullen ook hiermee samenhangen. Kinderen kunnen bij ons op school zelf hun leermethode leren kennen. Dit doen ze onder begeleiding van het team.

Verschil in leervormen
Een leervorm kan proces- en/of resultaatgericht zijn. Er kan ook ‘per ongeluk’ geleerd worden. Het is dus vreemd om ervan uit te gaan dat er vooral zittend en uit boekjes geleerd moet worden. De wereld is een rijke leeromgeving en moet dus ten volle benut worden. Meer lezen over onze visie op leren kun je hier doen.