Veiligheid en pesten

Je veilig voelen op Lumiar is een van onze basisvoorwaarden. Lumiar voert daarom een actief beleid tegen pesten. We voldoen hierbij aan de wet Veiligheid op school, die als doel heeft dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen:

  • een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren;
  • een aanspreekpunt binnen de school moeten hebben waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Deze persoon coördineert ook het pestbeleid op de school;
  • de sociale veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Lumiar evalueert de aanpak tenminste eens per jaar. Hiervoor gebruiken wij het Digitaal Veiligheidsplan.