Veelgestelde vragen

“Kinderen die vragen, worden overgeslagen.” – Anonymous

Wat zijn de openingstijden van Lumiar?

Lumiar (school en Bso) is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.15 uur tot en met 18.30 uur.
Lumiar Petites, het kinderdagverblijf, is open van 07.30 uur tot 18.30 uur.

Hoe zit het met vakanties bij Lumiar?

Lumiar school is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen en de week tussen Kerst en Oud-en-Nieuw. Je bepaalt dus zelf wanneer je vakantie opneemt, of een dagje vrij.
Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar open.

Welke voorzieningen heeft Lumiar?

Lumiar biedt kinderopvang voor kinderen van 0 jaar tot 5 jaar onder de naam Lumiar Petites, en een basisschool met aansluitende BSO voor kinderen van (circa) 4 jaar tot 13 jaar onder de naam Lumiar.

Waar is Lumiar gevestigd?

Lumiar is gevestigd in Leidsche Rijn (Vleuten), goed bereikbaar vanaf de A2 en de ringweg Utrecht-Noord. Kinderen uit de ruime omgeving komen naar de ‘natuurlijke’ kinderopvang en basisschool van Lumiar.

Wil je ook een Lumiar-vestiging in jouw regio? Neem dan vooral contact met ons op! Geef hierbij waar je graag een Lumiar-vestiging zou willen. Bij voldoende geïnteresseerde en (voor-)aangemelde kinderen en enthousiaste ouders en kwartiermakers zullen wij kijken of en wanneer wij dit zouden kunnen realiseren.

Contactgegevens:
Lumiar Leidsche Rijn | Componistenlaan 8, 3451 SX Vleuten | 06-3322 33 60 | info@lumiar.nl

Wat leren kinderen op Lumiar?

Kinderen willen van nature leren; ze hebben allemaal honger om te willen leren. Het is aan ons om een een voorbereide omgeving in te richten, waarin de leerlingen zelf hun leerproces kunnen vormgeven. Leerlingen bij Lumiar kiezen zelf welke interesse ze na streven en met welke middelen ze zich voorbereiden op hun latere leven. Leren kan plaatsvinden in de klas, net als in de conventionele scholen, maar tegelijk bestaat er ruimte om op eigen wijze te leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via het internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk doen, projecten maken, musea bezoeken, reizen en gesprekken voeren met vrienden en de leerkrachten.

Wat betekent Lumiar?

Lumiar is Portugees en betekent zoveel als: verlichten. Maar voor ons betekent het vooral een voorbeeld. Lumiar is de school die dient als voorbeeld voor ‘onze’ Lumiar. Lumiar werd in 2003 door Ricardo Semler opgericht. Semler is een van de grootste ondernemers in Zuid-Amerika en zijn bedrijf Semco, met 5000 medewerkers, wordt volledig democratisch bestuurd. Zijn democratische bedrijfsmodel was volgens hem slechts een eerste stap naar een nieuw besturingsmodel voor de samenleving. Volgens hem zouden kinderen al van jongs af moeten leren omgaan met keuzes en eigen verantwoordelijkheid.

Is jullie vorm van onderwijs officieel erkend?

Ja, de school is erkend voor basisonderwijs (primair onderwijs). Dat is alleen wel iets anders dan overheidsfinanciering, we ontvangen geen geld van de overheid.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op Lumiar de kans krijgen om te voldoen aan de doelen die het Ministerie van Onderwijs stelt. Onze school valt onder het toezicht van de Inspectie voor het Onderwijs en wordt regelmatig bezocht en beoordeeld. De beoordelingen zullen we te allen tijde delen met de (aanstaande) ouders.

Is Lumiar voor elk kind geschikt?

Ja, in feite wel. Lumiar is voor ieder kind geschikt die eigen verantwoordelijkheid kan dragen. Ieder op zijn of haar eigen niveau. We vertrouwen namelijk op de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Dat kan voor sommige ouders (te) vrij overkomen en daarmee buiten hun comfort-zone voelen. Vrij betekent bij Lumiar echter niet vrijblijvend.
De basisprincipes van Lumiar gelden voor iedereen: je geaccepteerd en gewaardeerd voelen, invloed hebben op je eigen situatie, duidelijkheid en mogelijkheden hebben om te groeien. Als ouders niet achter de visie staan, krijgt het kind twee verschillende boodschappen mee. De ervaring leert dat een kind dan niet volledig tot ontplooiing kan komen en het beter is om voor een andere school te kiezen.
Het onderwijs van Lumiar is (ver)rijk(end) en daardoor voor elk (cognitief) niveau. We zijn zeker geen school voor speciaal onderwijs, we geloven wel in passend onderwijs en in de kracht van diversiteit, omdat dat een afspiegeling is van de maatschappij. Het kan wel voorkomen dat we niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft. Alle kinderen die bij een gewone basisschool terecht kunnen, zijn ook bij Lumiar welkom!
Een wenperiode, waarin we kijken of een kind past bij Lumiar en de groep kinderen die er al is, hoort bij de aanname procedure.
Om kinderen de ruimte te geven in de werkwijze van Lumiar mee te kunnen gaan, nemen we geen kinderen aan van 11 jaar en ouder. De periode is dan nog te kort om een goed pad uit te stippelen met een leerling.

Wat is Natuurlijk Leren?

Kort gezegd is Natuurlijk Leren het leren in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk, vanuit eigen verwondering of nieuwsgierigheid. De school fungeert als een rijke en veilige praktijkomgeving.

Kiezen kinderen niet steeds de makkelijkste weg?

Kinderen hebben altijd zin in hun eigen ontwikkeling. We zien elke dag weer met welke intensiteit kinderen zichzelf verder ontwikkelen. De een leert de steile trap op te lopen, een ander speelt voortdurend spelletjes om te leren tegen zijn verlies te kunnen, de volgende leert met boosheid of met zijn bazigheid om te gaan, en weer een ander krijgt het rekenen onder de knie op een manier die bij hem past. Kinderen stellen hun eigen uitdagingen en hebben er plezier in telkens een stap verder te komen. Discipline en doorzettingsvermogen zijn er vanzelf als het doel uit henzelf voortkomt. De docenten zijn er om de kinderen te stimuleren en handvatten geven om steeds dat stapje extra te zetten. Zodat je buiten je comfortzone durft te gaan. En daar aan leren toekomt.

Krijg je geen eigenwijze kinderen die alleen maar aan zichzelf denken?

Juist in de benadering van Natuurlijk Leren is er ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren en om problemen met elkaar op te lossen.  Als er een conflict is, is dit op dat moment het meest belangrijk om aandacht aan te besteden. Juist door deze ruimte leren kinderen naar zichzelf en naar de ander te luisteren. Het tegendeel is dus waar: deze benadering levert kinderen op die rekening houden met de ander, zonder zichzelf te vergeten.

Moeten kinderen dingen op school?

‘Moeten’ heeft twee betekenissen: ‘moeten’ als iets wat is opgelegd en ‘moeten’ als consequentie. Kinderen moeten dingen bij ons op school als consequentie van iets waar ze voor gekozen hebben. Als je gekookt hebt, moet je ook de keuken opruimen. Al dan niet samen met een leerkracht. Die afspraak maken we met elkaar. Als je naar de universiteit wilt, moet je een diploma halen. Er zit een te begrijpen logica achter dit ‘moeten’. Het gaat om grenzen die we aangeven en om afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Zodra je verlangens krijgt en die wil vervullen moet je verbindingen aangaan en afstemming zoeken met je omgeving. Dit gebeurt bij Lumiar voortdurend. In die zin ‘moeten’ er elke dag dingen bij ons op school.

Niemand vindt het fijn om ingeperkt te worden door iets waar je geen invloed op hebt. Later in de maatschappij kunnen er dingen zijn die je gewoon moet doen. Alhoewel het ook daar in de meeste gevallen gaat om een consequentie van een keuze die je maakt. Het helpt niet om kinderen nu al dingen te laten moeten doen, zodat ze er later mee om kunnen gaan. Integendeel, daarmee leren we kinderen dat er geen mogelijkheden zijn en ontwikkelen ze een houding van slachtoffer zijn van de situatie. We willen niet kijken naar de beperkingen van het moeten, maar naar de mogelijkheden die je wèl hebt.

Bieden jullie mijn kind wel structuur?

Vrijheid op onze school is beslist geen grenzeloosheid. Er is een dagindeling en er zijn afspraken die we met elkaar maken. School moet een plek zijn waar het voor iedereen fijn is. Dit betekent dat je rekening met elkaar houdt. Stuit je op een bezwaar van een ander? Dan kijk je of je een oplossing kunt vinden, waarbij je beiden kunt doen wat je wilt. Er worden met elkaar regels en afspraken gemaakt.

Mensen verwarren nogal eens structuur met sturing. Alhoewel dat op het eerste gezicht misschien niet zo overkomt, heeft onze school zeker structuur.

Wat als een kind niet wil leren lezen of rekenen?

Ieder kind wil leren lezen. Ieder kind wil participeren en leesvaardigheid is onmisbaar in een maatschappij vol taal. Ook rekenen komt terug in alle facetten van onze samenleving. Dit zijn onmisbare gereedschappen voor iedere mens. Daar besteden we dus volop aandacht aan. Hoe, wanneer, in welk tempo en met welk hulpmiddel kinderen leren lezen en rekenen wordt aangepast aan persoonlijke leerstijl. Samen met de coach wordt bekeken wat de meest effectieve methode is. Veel taal- en rekenvaardigheden leren kinderen in eigen of gezamenlijke reële situaties. Interessant in dit verband is ook het artikel van Ewald Vervaet over het ‘leesrijp’ zijn van kinderen.

Is er geen belangstelling voor lezen of rekenen? Verloopt het leren niet naar wens, dan wordt samen met kind, coach, ouders en IB-er (pro-)actief gezocht naar eventuele blokkades.

Wat doen jullie voor kinderen met leerproblemen?

Wij hebben een zorgplan waarmee we eventuele problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen signaleren en adequaat aan kunnen pakken. Ten grondslag van het zorgplan ligt onze visie dat een leer- of gedragsprobleem in de eerste plaats een probleem is van de omgeving. Niet van het kind zelf. Veel ‘leerproblemen’ ontstaan door druk van buitenaf. Door een omgeving die niet past bij de behoeftes van het kind, zodat hij of zij niet op een manier kan leren die bij hem past. Men moet passen in een systeem dat door anderen bedacht is en op een vast moment en op een wijze leren die anderen bepaald hebben.

Jarenlange praktijkervaring in het buitenland laat zien dat veel ‘leerproblemen’ die kinderen in aanleg wel hebben, niet tot uiting komen in een benadering waarin kinderen veel zelf kunnen bepalen. Wij richten in onze aanpak dus vooral op wat het kind wèl kan. We kijken naar mogelijkheden, zodat het kind vertrouwen in zichzelf en de ander heeft. Mocht blijken dat een kind vanwege onvermogen niet kan lezen of rekenen, dan wordt in overleg met het kind bekeken welke hulp en ondersteuning hij of zij hierbij kan en wil gebruiken.

Kan mijn kind straks goed doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs?

Geen probleem! Alle kinderen kunnen uitstromen naar de school van hun keuze. Sommige kinderen doen dit met een eindtoets, andere met een motivatiebrief. Kinderen kunnen zelf bepalen wanneer ze de stap naar het VO (Voortgezet Onderwijs) willen maken, de een doet dat op 12-jarige leeftijd, de ander op 14-jarige leeftijd. De een is op 10-jarige leeftijd cognitief al klaar voor het VO, maar emotioneel nog niet. Of andersom natuurlijk. Gemeenschappelijke factor is dat ze allemaal heel bewust kiezen en hierdoor in het voortgezet onderwijs sterk in hun schoenen staan. De docent heeft hierin altijd een adviserende rol.

Op Lumiar kan een kind een eindtoets (CITO, NIO, GIVO) naar keuze maken. Met individuele begeleiding werken we naar de toets toe. Welke kennis is al aanwezig, welke mist nog en op welke manier wil je dat leren? Er zijn ook kinderen die er voor kiezen geen toets te maken, zij motiveren en lichten hun keuze bij de vervolgopleiding toe, tezamen met de leerkracht.

Hoe zit dat met de (CITO-)toets? Maken kinderen toetsen?

Wij bieden kinderen de mogelijkheid om toetsen te maken. Methode-gebonden toetsen, alternatieve toetsen, NIO of CITO toetsen. Afhankelijk van de vraag. Overigens hebben kinderen zelf over het algemeen geen toetsen nodig om te weten of ze iets beheersen. Dit weten ze zelf al. Willen ze toch een toets maken om te zien wat ze kunnen, dan hebben we dus verschillende soorten en aanbieders van toetsen in huis. De meeste kinderen die de overstap naar het Voortgezet onderwijs willen maken, zie je in het jaar daar voorafgaand heel gericht naar toe werken.

Er is veel te zeggen over toetsen. Als school hebben wij de actuele discussie nauwgezet gevolgd. Wij kunnen ons vinden in de visie van Luc Stevens met betrekking tot wat hij noemt: toetshysterie. Bekijk in dit kader ook de rapportage van Brandpunt.

Zoals de eerste alinea al aangeeft zijn wij niet per definitie tégen toetsen. Wél tegen het verplichte karakter  en verplichte moment ervan. Leerlingen moeten zelf de keuze hebben een toets af te leggen en wanneer. Naast alle argumenten als de onterechte koppeling tussen proces en product en kwaliteitsmeting van het onderwijs, voert het welbevinden van onze leerlingen de boventoon. Omdat het maken van een toets het zelfvertrouwen van de leerling kan aantasten of faalangst in de hand kan werken zullen wij geen enkele leerling daartoe dwingen. Als de leerling het zelf zinvol vindt om middels een toets inzicht te krijgen over eigen leerresultaat, faciliteren wij de vraag.

We krijgen veel informatie over de kinderen doordat we gedurende de dag veel contact met de kinderen hebben. Daarnaast gaan we met de kinderen in gesprek en praten veel met elkaar en met de ouders. Dit laatste vooral als de kinderen gehaald en gebracht worden of in de oudergesprekken.

Hoe is de rol van de leerkracht, begeleider of coach?

Teamleden op Lumiar zijn leerkrachten, begeleider en coach.

De begeleiders zijn er in de eerste plaats om te zorgen dat school een veilige plek is en blijft voor elk kind. Veiligheid is de eerste voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Begeleiders op Lumiar hebben een belangrijke sociale opdracht. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van de leerlingen.

Als leerkracht is het van belang om vakkennis te hebben. Hoewel het wellicht leuker is om samen te ‘ontdekken’ hoe bepaalde dingen nu in elkaar zitten. De leerkracht is op de hoogte van werkvormen en leerstijlen en weet deze effectief in te zetten. De vakkennis van de volwassene is voor kinderen zeker niet de enige factor om iemand uit te kiezen als onderwijzer. De persoonlijkheid en de intentie van de persoon weegt minstens even zwaar mee. Met andere woorden: het gaat om de relatie die je hebt met elk kind. Is de relatie niet goed, dan kiest het kind niet voor die persoon. Hoe goed hij of zij het vak ook verstaat. In deze benadering krijg je hierover dus heel duidelijke feedback van de kinderen. Dat kan confronterend zijn. Als leerkracht moet je naar jezelf willen en durven kijken.

Tenslotte heeft ook elk kind zijn of haar persoonlijke coach. De coach moet goed kunnen luisteren, zowel naar kinderen als naar zichzelf. Hiervoor is een open houding nodig die kijkt naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Daarbij moet je de keuze bij de ander kunnen laten. Zonder dat je het gevoel krijgt dat jouw eigenwaarde aangetast wordt als iemand jouw suggestie of oplossing niet aanneemt en gebruikt. Het moeilijke voor een begeleider is dat je moet kunnen accepteren dat kinderen dingen ook zonder jou leren. Ze hebben jou misschien daarvoor wel helemaal niet nodig. Een coach op Lumiar observeert, inspireert en motiveert.

De laatste mens waarvan men beweerde hij alles van alles wist is in 1680 gestorven. Als teamleden hebben wij dus zeker niet de illusie dat wij alles van alles zouden moeten weten. Binnen het team vangen wij verschillende disciplines op. En hebben wij bepaalde kennis of vaardigheden niet in huis, dan schakelen we ouders of specialisten in.

Bereiden jullie mijn kind wel voor op de ‘harde’ maatschappij?

De situatie op school heeft juist veel overeenkomsten met het dagelijks leven in de maatschappij: een groep van verschillende mensen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses. Ook daar zijn consequenties verbonden aan de keuzes die je maakt.

De school staat niet buiten de maatschappij, maar is er onderdeel van. Wij halen de maatschappij niet alleen binnen de school, maar hebben ook meer mogelijkheden om de maatschappij in te gaan. Onze school is juist een plek waar kinderen ondersteuning krijgen door samen die maatschappij te ontdekken.
De maatschappij is ook iets wat wij met elkaar zelf maken. Wij denken dat, door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, we de maatschappij een stukje respectvoller kunnen maken.

Waarom vragen jullie ‘schoolgeld’?

Lumiar ontvangt geen geld van de overheid, in tegenstelling tot reguliere scholen die tot 10.000 euro per jaar per kind ontvangen. Dat is een bewuste keuze, omdat die bekostiging met zich meebrengt dat we ons onderwijs meer als een ‘reguliere school’ zouden moeten gaan organiseren.
Maar, goed onderwijs geven kost nou eenmaal geld: een gebouw, middelen, personeel, uitstapjes, etc. Om deze kosten te dekken vragen we van ouders een bijdrage. Over het algemeen is die bijdrage financieel, maar in sommige gevallen hebben ouders andere waardevolle inbreng die kostenverlagend of kwaliteitsverhogend zijn. Door deze bekostiging zijn we wel veel zelfstandiger en vrijer in hoe we het onderwijs vormgeven binnen de kaders van de kerndoelen.

Goed om te weten: de totale bijdrage voor het pakket school en BSO bestaat voor het grootste deel uit kosten voor de BSO (Buitenschoolse Opvang). Hiervoor kun je kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor de netto kosten uiteindelijk meestal ontzettend meevallen en niet hoger zijn dan een reguliere BSO. Meer informatie over de kosten vind je hier.

Dus Lumiar heeft, behalve een school, ook een BSO?

Ja, dat klopt! Deze BSO heet Lumiar Valley.

Als je kind naar de basisschool van Lumiar gaat
Wij hebben onze BSO gevestigd in onze school en leggen door middel van assistenten die ook in de middag werken, als de BSO start, een doorlopende verbinding. De afname van de BSO is verplicht als je je kind naar de Lumiar school wil doen, ongeacht of je er elke dag gebruik van maakt. Zo kunnen we het onderwijs en bso haalbaar maken voor iedereen.
Je kind heeft recht op 51 weken volledige opvang per jaar, dat is veel goedkoper dan reguliere BSO’s, en dan heb je er ook nog de school bij!

Kan ik er ook voor kiezen om de BSO niet te betalen als mijn kind op jullie school zit?

Nee, dat kan niet. De BSO financiert grotendeels het gebouw, (pedagogisch) medewerkers en andere kosten, waardoor de school betaalbaar wordt voor de meeste ouders. Je kunt nu namelijk (in de meeste gevallen) kinderopvangtoeslag krijgen voor die kosten.

Daarnaast is het ook niet wenselijk om je kind iedere dag (te) vroeg te halen, omdat je dan niet de vruchten plukt van het bioritme-model. BSO ‘niet afnemen’ of niet betalen bestaat dus niet bij ons, want het hoort gewoon bij school.

Wat is jullie registratienummer voor de BSO?

De BSO van Lumiar is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 2029.98.794.

Mijn kind is nog heel klein. Kan mijn kind al bij Lumiar terecht?

Jazeker! Voor kinderen tot maximaal 5 jaar is er Lumiar Petites, ons kinderdagverblijf. We hanteren kleine groepen van maximaal 14 kinderen en we spelen, net als bij onze school Lumiar, veel buiten. Vanuit het kinderdagverblijf kunnen kinderen moeiteloos doorstromen naar onze school, als je dat graag wil. Ze kunnen tijdens hun verblijf bij het kinderdagverblijf al deelnemen aan verschillende activiteiten van de school, als ze daar aan toe zijn. Wil je meer informatie over Lumiar Petites of een keertje komen kijken? Kijk dan hier.

Mijn kind is al vier jaar maar nog niet klaar voor school. Wat nu?

Niet alle kinderen zijn op hun vierde verjaardag klaar voor school. Daarom bieden wij kinderopvang voor kinderen tot maximaal 5 jaar: Lumiar Grandes Petites. Je krijgt hiervoor gewoon kinderopvangtoeslag voor de dagopvang (140% van de uren dat je werkt/studeert), tenzij je je kind al hebt ingeschreven bij een basisschool. In dat geval krijg je kindervang voor de BSO (70% van de uren dat je werkt/studeert). Voor de meeste ouders is het schakelprogramma financieel interessanter.